• ПУТНА ИСПРАВА (ПАСОШ)


  Novi pasos Republike Srbije Обавештење:

  27. ЈУЛ 2008.
  ИНФОРМАЦИЈА О ИЗДАВАЊУ НОВИХ ПАСОША
  Влада Републике Србије донела је одлуку да се због кашњења са почетком издавања нових пасоша, важност садашњих продужи до краја 2009. године. У земљи је издавање нових пасоша већ започело, а донета је одлука да се са издавањем у нашим ДКП почне од 1. октобра 2008.

  Услед техничких разлога нови биометријски пасоши Републике Србије се још увек не издају у Амбасади Републике Србије у Најробију. Грађани Републике Србије за нове биометријске пасоше се могу обратити Министарству унутрашњих послова Републике Србије.
                              Pasos Republike Srbije
  ИЗДAВAЊЕ ПУТНЕ ИСПРАВЕ (ПАСОШ) РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

  За издавање пасоша држављанима Србије, потребно је доставити следеће:


  За децу до навршене 18. године живота, која први пут добијају пасош Србије:


  У случају да сте пасош изгубили или вам је украден потребно je доставити следеће:
   

  Aко странка не поседује документа за утврђивање идентитета и држављанства Србије, захтев се прослеђује у Србију и тада се на одговор чека до 2 месеца.

  НAПОМЕНA ЗA СВЕ ВРСТЕ ПУТНИХ ИСПРAВA:
  Документа морају бити оригинална и не смеју бити старија од шест месеци.