• УСЛОВИ ЗA ДОБИЈAЊЕ “ЦAРИНСКЕ ПОТВРДЕ”


  За добијање потврде која ће се користити за регулисање царинских обавеза приликом повратка лица из иностранства ради сталног боравка у Србији и приликом увоза наслеђених ствари из иностранства, потребно је Aмбасади доставити следеће:

  1. Важећи пасош Републике Србије;
  2. Потврда фирме, са заглављем фирме, да сте провели на раду најмање две године, или потврда од Министарства за рад и социјална питања Потребно је да тачно буду наведени подаци о датуму почетка и престанка рада у фирми;
  3. Изјаву да се за стално враћате у Србију, са подацима о томе од када до када сте боравили у Кенији, као и од када до када сте радили и где у Кенији. У тој изјави навести и ког датума намеравате да се вратите у Србију;
  4. Уплату таксе за издавање царинске потврде
  Уз ову царинску потврду можете да увезете предмете личног домаћинства у вредности од 5.000 €. На вредност опреме преко наведеног износа плаћа се царина и остале дажбине у пуном износу. Рок права на увоз износи годину дана од дана дефинитивног повратка са рада у иностранстрву.

  За додатне информације обратите се конзуларном одељењу Aмбасаде, а детаљније информације можете наћи на веб страници Управе царина www.carina.rs.